Biegłość w kształcie, proporcji, harmonii barw, rytmie i różnorodności struktur daje swój wyraz w projektowanych oraz wykonywanych przez nas obiektach i przestrzeniach. Pracujemy z dbałością o detal oraz wyrafinowany smak dzieła tak, by jego kształt i użytkowość zbiegły się w jedno Piękno. Rękodzielniczy i artystyczny charakter SPLOT Studio, w połączeniu z rzetelnością i kompleksowym prowadzeniem tematów projektowych, budują unikatową ofertę, skierowaną zarówno do Klientów indywidualnych jak i biznesowych.

Szopka Narodzenia to projekt scenografii tematycznej dedykowanej na Święta Bożego Narodzenia. Szopka Narodzenia wykonana jest w tekturze falistej z elementu modularnego jakim jest trójkąt równoboczny. Szopka zbudowana jest w taki sposób, że jej plastyka odzwierciedla charakterystyczny układ warstw skalnych  Szopka Narodzenia jest tutaj Grotą Narodzenia. Taki przekaz jest zgodny z ikonografią wschodnią oraz podkreśla zespolenie idei groty jako miejsca narodzin i pochówku cielesnej postaci Chrystusa. W zagłębieniu groty Szopki Narodzenia, leży figurka noworodka. Figurka wykonana jest w skali jeden do jeden i realistycznie obrazuje nowo narodzone dziecko.

Szopka Narodzenia, 2015
tektura falista, iluminacje
projekt i realizacja: Marta Urbanek | SPLOT Studio Projektowe

 

Koncepcja plastyczna Szopki Narodzenia oparta jest na ikonografii ikony Narodzenia. Zgodnie z tradycją wschodnią, miejscem narodzin jak i śmierci (miejsca pochówku ciała) Chrystusa była grota. Ikonografia wschodnia w sposób pełny zestawia obydwa te wyobrażenia, dając do zrozumienia, że narodziny Jezusa zapowiadają Jego śmierć. Jak czytamy w interpretacji ikony Narodzenia Pańskiego czerń wewnątrz groty, wskazuje na śmierć, grzech, otchłań, w której objawia się Chrystus jako zbawcze światło życia.

Szopka Narodzenia jest przedstawieniem symbolicznym przy zachowaniu minimalistycznych środków wyrazu. Uproszczenie ikonografii jest celowe, służyć ma przekazaniu podstawowej treści o Bożym Narodzeniu/ Bożym Objawieniu oraz podkreśleniu idei wschodniej (grota miejscem narodzin i śmierci).

Integralnym elementem koncepcji plastycznej szopki jest światło. Punktowo rozświetlona grota z postacią dzieciątka symbolizuje światłość Chrystusową, zaś promieniste punkty świetlne umieszczone w krajobrazie górskim symbolizują nocne niebo rozświetlone gwiazdami.

Artykuły powiązane: "Figurka noworodka"