Biegłość w kształcie, proporcji, harmonii barw, rytmie i różnorodności struktur daje swój wyraz w projektowanych oraz wykonywanych przez nas obiektach i przestrzeniach. Pracujemy z dbałością o detal oraz wyrafinowany smak dzieła tak, by jego kształt i użytkowość zbiegły się w jedno Piękno. Rękodzielniczy i artystyczny charakter SPLOT Studio, w połączeniu z rzetelnością i kompleksowym prowadzeniem tematów projektowych, budują unikatową ofertę, skierowaną zarówno do Klientów indywidualnych jak i biznesowych.

Krajobraz Symboliczny to projekt, który jest odzwierciedleniem idei współistnienia trzech największych, monoteistycznych religii, reprezentowanych kolejno przez Ichthys (chrześcijaństwo), Menorę (judaizm), Półksiężyc z Gwiazdą (islam) i Różę Lutra, symbolizującą wyznania luterańskie. Wielkoformatową instalację budują elementy nawiązujące do symboli religijnych trzech religii monoteistycznych. Elementy takie jak ryba, kwiat, drzewo, gwiazdy i półksiężyc wykonane są z tkaniny i przedstawiają swoją formą dziecięcą przytulankę.

„Krajobraz Symboliczny” jest odzwierciedleniem idei współistnienia trzech największych, monoteistycznych religii, reprezentowanych kolejno przez Ichthys (chrześcijaństwo), Menorę (judaizm), Półksiężyc z Gwiazdą (islam) i Różę Lutra, symbolizującą wyznania luterańskie. Forma plastyczna każdego z symboli źródło swojego kształtu znajduje w naturze. Symbol pozbawiony religijnego i kulturowego kontekstu staje się w projekcie elementem krajobrazu naturalnego. Sprowadzony do stanu pierwotnego buduje niczym niezakłócony krajobraz Ziemi: nieba, lądów i oceanów. Tak, jak w świecie natury harmonijnie współistnieje fauna i flora, tak samo możliwa jest wizja pokojowej koegzystencji  wyznawców religii chrześcijańskich, judaizmu oraz islamu.

Elementy nawiązujące do symboli trzech religii monoteistycznych, a budujące krajobraz naturalny, stanowią jednocześnie dziecięcą przytulankę. Miękka, kolorowa i przyjazna forma elementów mówi zarówno o potrzebie bycia blisko nadającej sens życiu duchowości (przytulenia życia duchowego i potrzeb duchowych) jak i przekonuje do łaskawego oblicza każdej z religii. Co bowiem groźnego kryć się może za pluszową rybą, gwiazdą czy drzewem?

„Krajobraz Symboliczny” jest również, w dalekim tłumaczeniu, potrzebą przywołania rozmaitości i różnorodności w świecie; próbą przywołania zaginionego krajobrazu kulturowego dawnej Rzeczypospolitej, w której społeczności katolickie koegzystowały z gminami żydowskimi, wyznawcami islamu, protestantami i innymi mniejszościami.

Partnerzy projektu: Stowarzyszenie WESOŁA54 i BWA Kielce

Projekt otrzymał nagrodę główną w kategorii "Sztuka audiowizualna" w piątej edycji konkursu Ministra Spraw Zagranicznych „Polska dla Wszystkich”.
Artykuł powiązany: "Polska dla Wszystkich. Edycja 2015"
i "Laureaci piątej edycji konkursu Polska dla Wszystkich wyłonieni"
 

Wernisażowi projektu Krajobraz Symboliczny towarzyszyła dyskusja panelowa na temat  „Czy Polska jest krajem dla wszystkich: Ludzi–Religii–Kultur? Czy Polska jest krajem tolerancji religijnej? Wśrod panelistów mogliśmy usłyszeć: prof. Stanisława Żaka (literaturoznawcę, historyka, b. senatora), ks. Jana Oleszkę SAC (rektora kościoła klasztornego na Karczówce), Agnieszkę Dziarmagę (kierownika Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego Spotkanie dyskusyjne w ramach projektu Krajobraz Symboliczny odbyło się w kieleckim BWA w ramach piątej edycji konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP Polska dla Wszystkich.

Krajobraz Symboliczny, 2015
instalacja; grafika cyfrowa, tekstylia
200 x 120 x 30 cm
autorzy: Marta Urbanek, Maciej Kędzia, Piotr Urbanek

Projekt otrzymał nagrodę główną w kategorii "Sztuka audiowizualna" w piątej edycji konkursu Ministra Spraw Zagranicznych „Polska dla Wszystkich”.
Artykuł powiązany: "Polska dla Wszystkich. Edycja 2015"
i "Laureaci piątej edycji konkursu Polska dla Wszystkich wyłonieni"

Więcej o projekcie czytaj na stronie FB projektu